“What’s in a name…”

Deze kroniek vertelt over de familie van Helvoirt, of is het van Helvoort of van Helvert? In een enkel geval vind je ook van Helvoord.
Waar komen deze verschillende schrijfwijzen vandaan en wat is de waarheid?
De eerste familieleden die werden geregistreerd met de naam Van Helvoort waren Lambertus Henricus van Helvoort (1654-1729) en zijn broer, onze oudvoorvader, Peter Hendrick Willems van Helvoort (1657-1733). Hun vader Hendrick Willems van Helvoort werd nadien in diverse akten (testament, aan- en verkopen) aangeduid als Henrick Willem Jan Dircks van Helvoort.

De verschillende schrijfwijzen zijn in de meeste gevallen wel te verklaren. Een van de oorzaken is dat de ‘autoriteit’, vóór invoering van de Burgelijke Stand, vaak de enige was die kon lezen en schrijven. Het gevolg was dat de aangever bij geboorte niet kon controleren of het wel goed was genoteerd in de akte.
De ambtenaar, schepen of pastoor noteerden dan vaak wat zij dachten dat goed was, of gingen vaak op de uitspraak af. Dit laatste kan het ontstaan van de naam ‘Van Helvert’ verklaren.

Ook een simpele verhuizing kan oorzaak zijn van naamsverandering. Zo wordt bij Christianus van Helvoort het eerste kind ná de verhuizing van Schijndel naar Veghel ingeschreven als Antonetta van Helvoirt door de betreffende ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Diezelfde ambtenaar schrijft 2 jaar later het volgende kind in als Theodora van Helvoort. Met de daaropvolgende 4 (doodgeboren) kinderen wisselt de ambtenaar naar believen met de schrijfwijze! De kinderen uit het gezin hadden later nog regelmatig discussies over wat nu de enige juiste schrijfwijze was.

Dat sommige nazaten wel ver gingen met gelijk halen in een discussie over de naam blijkt wel uit de geboorteakte van Adrianus van Helvoort.
Iemand, waarschijnlijk een nazaat van Adrianus, heeft via de Minister van Justitie de naam van zijn/haar vader laten veranderen in “van Helvoirt”. Dit gebeurde in 1985, 13 jaar ná het overlijden van zijn vader Adrianus. Dat het meningsverschil nog steeds actueel is blijkt uit het hierboven getoonde bidprentje van een van de zonen van Adrianus..


Wat is nu de waarheid in deze hele discussie? Het merendeel van de verschillen is veroorzaakt door misverstanden, ‘eigenwijze’ ambtenaren, pastoors en schepenen. Zoals bovenstaand voorbeeld laat zien is het lastig om een officiele inschrijving aan te passen. Vandaar dat, in ieder geval voor deze kroniek, maar ook voor de stamboom, uitgegaan wordt van de formele inschrijving zoals doop- en geboorteakten.