Hendrick Willems van Helvoort

Hendrick Willems van Helvoort (IIIb) is geboren ca. 21 mei 1621 in Berlicum, hij overlijdt ná 1699 te Berlicum als zoon van Willem Jan Dircks van Helvoirt en Kathelijn Jan Jansen van Nimwegen.
Hij trouwt met Hilleken Jan Lamberts Goyarts van Gestel op 21 februari 1650 in Berlicum.

Over Hendrik Willem Jan Diercx van Helvoort is al iets meer te vermelden dan over zijn voorvaderen, al is zijn geboortedatum niet precies bekend Hij is rond 1621 geboren te Berlicum, zoals blijkt uit een akte van 1 januari 1669, waar hij vermeld wordt als inwoner van Berlicum, “oud omtrent 48 jaren”. Hij is diverse malen schepen van Berlicum geweest. Zo ook in 1688 bij het besluit aan de heer van Beresteyn als de nieuwe heer van Berlicum een “verering te doen” (=huldigingsgeschenk)

Hij is diverse malen schepen van Berlicum geweest. Zo ook in 1688 bij het besluit aan de heer van Beresteyn als de nieuwe heer van Berlicum een “verering te doen”. (=huldigingsgeschenk). Hij erft van zijn moeder, volgens de erfdeling tussen hem en haar broer Matthys Janse van Nimwegen, en stuk land op de ‘Duynakker” te Rosmalen. Nadat Hendrick in 1699 is overleden volgt op 21 juni 1700 de verdeling van de erfenis. De erfenis wordt verdeeld onder de kinderen en kleinkinderen.

Huis aan de Groenstraat (G624)

Na het overlijden van zijn schoonouders wordt op 30 juni 1668 hun erfenis verdeeld. Engeltje en Cornelis Wilm Tomes van Gerwen, Metge en Wilm Dircx van Vorstenbosch, Meryken en Thieleman Jan Wouters en Hilleken en Hendrick zijn de erfgenamen. Deze laatsten krijgen een stuk land op de Westerakkers, ‘Huybenstuck’ en een stuk land aan de Groenstraat. Op 21 april 1670 koopt Hendrick een huis met tuin, boomgaard en akkerland aan de Groenstraat (zie kaartje) in het verlengde van de Beeck.

Hendrick wordt in 1673 en 1674 genoemd als “Heyligen Geest-meester”. Op 5 maart 1675 neemt hij een stuk land over van Willem Meuwesen van Gestel te Berlicum aan de Groenstraat. Hilleken Coel Peters, weduwe van Peter Zeppers, verkoopt in 1678 aan Hendrick, wonende in Middelrode, een stuk akkerland in de Melissen Camp, Groenstraat.

In 1679 verkrijgt hij diverse landgoederen zoals van de kinderen van Lammert Tomesse van Gerven een huis, tuin etc. op de Loffart. Via Metten Rut Corstiaensse, weduwe van Jan Willems van Helvoort, zijn broer, en haar kinderen Willem en Peter van Helvoort, verkrijgt hij land aan de Onderstal. Hij koopt een stuk akkerland aan de Groenstraat van de voogden van de kinderen van Jan Dirck Hense van de Zande. Hij blijft niet alleen land kopen zoals akkerland aan de Groenstraat van Jan Meeuwis van Rosmalen en van Jacob Hendricx van Hedel, akkerland aan de ‘Loofaert’ van Jan Aert Rovers, maar leent ook geld.

Hij leent aan Dielis Cornelis van Tongeren, burgemeester, 200 Carolyguldens, tegen 4 procent. Als voogd van de kinderen van Jan Thomas van Gerwen en Anneke Thyssen van Nimwegen, leent hij 100 gld. van Cornelis Willems van Gerwen.

Ze krijgen 7 kinderen:
Catharina van Helvoirt 1652-, gehuwd met Peter Jan Everts 1651-
Lambertus Henricus van Helvoort (IV) 1654-1729, gehuwd met Maria Peter van Gerwen 1658-1695, later gehuwd met Maria Hendrik Theunisz †1697
Peter Hendrick Willems van Helvoort (IV) 1657-1733, gehuwd met Christina Jan van Lockveen 1658-/1706, later gehuwd met Maria Toni van der Graft
Godefridus van Helvoirt 1660-1738, gehuwd met Hendrina Gerardi Coppens 1660
Jenneke van Helvoirt 1663-1755, gehuwd met Thomas Geerts van Gerwen 1660-, later gehuwd met Aert Hendrix van Beekvelt
Marij van Helvoirt 1666-1741, gehuwd met Jan Jan Everts