Jan Dirck Hendrickse van Helvoirt (I)

Jan Dirck Hendrickse van Helvoirt ( I ) is geboren rond 1550. Hij is waarschijnlijk geboren in Cromvoirt.
Hij trouwt rond 1567 in Berlicum met Hanricxken Jan Arien Segers. Hij overlijdt  24 februari 1625 te Berlicum.
Jan was landbouwer en tevens schepen.

Reeds lang was bekend dat omstreeks 1580 een zekere Jan Diercx Hendrikx van Helvoort in Berlicum woonde. Hij was meermalen schepen van Berlicum. Verder was er niet veel van hem bekend. Hij had een zoon Willem Jan Diercx van Helvoort (II), langs welk geslacht zich deze stam van Helvoort heeft voortgezet tot in de tegenwoordige tijd.

In de laatste jaren is over eerdergenoemde Jan Diercx Hendrikx van Helvoort iets meer bekend geworden. Er werd een testament aangetroffen van Gerart Claes van Swaenbergen, opgemaakt door notaris J. van Elden, residerende te Berlicum, van 6 december 1628. Dit testament bevat enige gegevens, welke tot op heden nog niet bekend waren.

Na de dood van Gerard Claess, wordt in de voogdijrekeningen voor Peterken de naam van Helvoort gelijkgesteld met van Cromvoirt, daarna niet meer.
Jan Dirck Henricksse (van Helvoort) werd in oude akten al genoemd in bestuurlijke functies. In 1584 wordt hij genoemd als schepen van Berlicum. Omstreeks 1600 kwam hij in redelijk goede doen. Dat blijkt uit het feit dat hij verschillende stukken land kan kopen.
De naam werd in deze tijd ook gelijkgesteld met VAN CROMVOIRT.

Zij hadden nog 2 kinderen voor zover bekend:
Petronella Jan Diercxx van Helvoirt gestorven vóór 1612, gehuwd 7 februari 1610 te Berlicum  met Gerart Claes van Swaenbergen gestorven 1628 en,
Theodora van Helvoirt ca 1582-1643, gehuwd 25 februari 1618 te Berlicum, met Mathias Marten Jansen van de Veerdoncq ca 1580-1644.