Driek van Helvoort (X)

Driek is geboren  op 13 december 1867 te Nistelrode als zoon van Adriaan van Helvoort en Francina van Grinsven. Hij trouwt op 15 oktober 1900 in Heeswijk-Dinther met Theodora Donkers.
Hij is overleden  op 15 oktober 1954 in Grave, leeftijd bij overlijden: 86 jaar oud.
Hij was hoofdonderwijzer of zoals ze die functie in die streek noemden bovenmeester.

Hij was een man die zeer grote verdiensten heeft gehad voor Zeeland en wijde omgeving.
Het nl. destijds gewoonte, dat de bovenmeester zich ook bemoeide met allerlei zaken, die nou niet direct met
het onderwijs te maken hadden, hij heeft een belangrijk aandeel gehad in het overbrenger van kennis aan de overwegend boerenbevolking van zijn woonplaats.
Het was in de tijd, dat de NCB. de Boerenleenbank, de plaatselijke aan en verkoopverenigingen en de zuivelfabriek werden opgericht in de volgorde zoals genoemd.
Hij was als telg uit een oud Brabants boerengeslacht de juiste man om aan de opkomst van de genoemde, meestal op coöperatieve grondslag werkende organisaties en instellingen zijn krachten te geven, omdat hij vanwege zijn afkomst heel goed met de noden van de meestal niet erg florerende boerenbevolking op de hoogte was.

1910. De Onderwijzer links is Driek van Helvoort.
voorste rij vlnr: Martien van Helvoort, Harrie van Helvoort.

Hij heeft met het organiseren van landbouwcursussen, het zitting nemen in de diverse besturen, het technisch adviseurschap, de boerenstand op een hoger plan gebracht en hun de weg gewezen, hoe en waar zij voor hun moeilijkheden een oplossing konden vinden. Dit alles heeft misschien weleens ten koste van zijn gezin gegaan.
Ook begon in die tijd de ontginning op grotere schaal van de Peel, waarvoor in de eerste plaats geld en als tweede factor het gebruik van kunstmest als vervanger van stalmest nodig was. Dit was een product, dat door zichtbare resultaten, het vertrouwen van de toekomstige gebruikers moest zien te verkrijgen, zodat dus proef velden werden aangelegd om de resultaten te tonen. Dit verhaaltje is bedoeld om duidelijk te maken, wat zo ongeveer de verwacht werd van een goede bovenmeester rond 1900.

1907: bestuur Harmonie Zeelandia
vlnr Sjef Huvenaars, meester Driek van Helvoort, Willem van den Berg, brouwer Jos van de Ven, burgemeester Doedens, Bernard van der Ven.


Deze man heeft volledig aan zijn taak voldaan en de plattelandsgemeenten die van zulke mensen konden profiteren zouden zich gelukkig moeten voelen met dergelijke mensen in hun midden. Als men nu ziet dat alleen voer het landbouwonderwijs al een net van scholen is gebouwd, de voorlichting van boeren en tuinders heeft in de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst en ook voor de tuinbouw, een grote door de overheid in het leven geroepen instelling ter beschikking, die de destijds verleende diensten van de bovenmeester zijn gaan vervangen, dan krijgt men enigszins een indruk van de enorme taak waartoe de meeste van deze plattelandsonderwijzers, zich moreel toe geroepen voelden.

Hun kinderen:
M Hendrikus Martinus Adrianus van Helvoort 1902-1990
M Adrianus Martinus Maria van Helvoort 1904-1904
M Martinus Adrianus Maria van Helvoort 1906-1981 Gehuwd 1 augustus 1932, Weert, met Johanna Petronella Maria Antonia Boers 1907
V Francina Gerardina Cunera van Helvoort 1907-1987 Gehuwd 7 augustus 1934, Zeeland, met Franciscus Josephus Gertrudis Ekstijn 1904
V Gerardina Francina Maria van Helvoort 1908
M Adrianus Johannes Maria van Helvoort 1910-1996 Gehuwd 6 juni 1944, Gendringen, Gelderland, met Petronella Agatha Brus 1916-2000
V Maria Catharina Christina van Helvoort 1915-1999 Gehuwd 2 september 1947 met Henricus Ignatius Johannes de Rooij