Johannes van Helvoort

Joannes (Jan) van Helvoort werd geboren op 8 februari 1833 te Loosbroek als zoon van Johannes van Helvert en Mechelina Perquin. Hij overleed op 20 januari 1906 in Nijmegen.
Hij was onderwijzer in Lith en studeerde privé een jaar Latijn en Grieks bij de paters Jezuiëten te Ravensteijn. Daarna studeerde hij nog 4 jaar op het gymnasium van de Kruisheren in Uden op 25-september-1859 trad hij in. Zoals gebruikelijk duurde zijn noviciaat 2 jaar. daarna een jaar retorica, een soort herhaling van de klassieke talen en leren spreken. Vervolgens studeerde hij 3 jaar filosofie in Culemborg en werd daarna 4 jaar leraar aan het jezuïtencollege te Katwijk aan de Rijn, van 1862 tot 1866. Vanaf 1866 tot 1869 volgde hij de theologiestudie in Maastricht.
Op 19 september 1869 werd hij tot priester gewijd. Om zijn opleiding te besluiten volgt dan het ‘tertiaat’ in 1870 tot 1871, voornamelijk te Paderborn.

Hij is in die tijd ook aalmoezenier bij de Franse krijgsgevangenen in Turgau in Oruisisch Saksen. Dit was een moeilijke tijd. Volgens de familieoverlevering zou hij tijdens de oorlogshandelingen ook nog twee keer gewond zijn geweest namelijk in Metz en in Straatburg. 

Sint Ignatiuskerk Nijmegen

Na zijn Duitse tijd begint zijn pastoraal werk en wel in Amsterdam in de Ignatiuskerk (de Zaaier) aan de Keizersgracht, van 1871 tot 1876. Daarna wordt hij rector van de Franciscus Xaveriuskerk (Krijtberg) aan de Singel in Amsterdam. Rond 1880 bouwt hij daar de nog bestaande kerk. Van 1891 tot 1900 is hij pastoor aan de Canisiuskerk aan de Molenstraat in Nijmegen (tot 1925 heette deze kerk Ignatiuskerk). Ook hier bouwde hij een nieuwe kerk die echter bij de bombardementen in 1944 grotendeels is verwoest.

Canisiuskapel na bombardement

Vervolgens is hij nog kapelaan geweest te Rotterdam (Ignatiuskerk) tot 1904, daarna weer kapelaan in de Molenstraat in Nijmegen, waar hij in 1906, op 20 januari, plotseling sterft aan een beroerte. Op 21 januari 1906 schreef G. Bonnike, de toenmalige pastoor van de Molenstraatkerk aan Monseigneur W. van der Ven, Bisschop van ‘s-Hertogenbosch:

“Monseigneur, gisteravond tegen kwart over zes, overleed plotseling de zeer eerwaarde pater Johannes van Helvoort in de ouderdom van ruim 72 jaren. Kort tevoren nog opgewekt en frisch, is hij onverwachts opgeroepen voor zijn rechter, zijn wensch op zaterdag te sterven is vervuld. Ik beveel zijn ziel in de godvruchtelijke Misoffers en gebeden van Uwe Doorluchtige Hoogwaardigheid.”

Zijn hobby was vreemde talen. Met het leren van de Engelse taal was hij al begonnen tijdens het koeien hoeden, zoals dat vroeger in Brabant gebeurde. Het studiemateriaal zal toen wel van de Abdij van Berne naar Loosbroek zijn gekomen. Hij kende 14 talen vloeiend, waaronder Swahili.