Hendrikus Marinus van Helvoort

Hendrikus Marinus Marinus van Helvoort (XI) werd geboren op 4 februari 1895 in Uden als zoon van Hendrikus van Helvoort en Elisabeth van Berlo. Hij trouwde op 25 februari 1935 te Erp met Wilhelmina van den Biggelaar. Hij overlijdt op 23 mei 1972 te Keldonk-Erp.

Marinus, zoals hij werd genoemd, bleef na het overlijden van zijn ouders op de boerderij wonen, samen met de huishoudster die er al jaren in huis was. Na enige jaren zijn ze getrouwd. Met Pinksteren 1940, werd de boerderij in de Lijnt betrokken. Dit verhuizen met Pinksteren was een zeer praktisch gebruik, want alles wat met het boerenleven had te maken, namelijk het vee liep in de wei, de gewassen waren gezaaid, er hoefde nog niet gehooid of geoogst worden, terwijl de hooi en graanzolders ook meestal leeg waren.
Het bouwland werd meestal stoppelbloot aanvaard en de weilanden met Pasen. Ook was het boerenleven erg verweven met het Kerkelijk Jaar voor wat betreft de diverse werkzaamheden en jaarlijks terugkerende tijdstippen. Zo was Lichtmis (2 februari) de uiterste betaaldag van de pacht, wat al met Kerstmis had moeten gebeuren.

Het aannemen van meiden en knechten was met Sint Matthijs (24 of 25 februari,dit in verband met een schrikkeljaar) Hooien begon met Petrus en Paulus (29 juni), terwijl het graan (rogge) gemaaid werd in de laatste weken van Juli. Het rijmpje was dan ook: Met Sint Jochem en Sint An, maait Jan en alleman, die dan nog niet heeft gemaaid, heeft niet op tijd gezaaid (25 en 26 juli). De najaarsstormen werden aangeduid als Bamisweer (1 oktober). De haver werd gemaaid na Hoog Lieve Vrouw (15 augustus), en de aardappelen werden gerooid met laag Lieve Vrouw (8 september).

Deze boerderij wordt nu bewoond door zoon Adrianus. Marinus heeft altijd evenals zijn vader, veel contacten met de familie onderhouden, ook al omdat hij op het stamhuis was gebleven en zodoende naar goed Brabants gebruik werd uitgenodigd bij trouwen en rouwen. Ook al omdat hij het langste thuis was geweest en natuurlijk er ook veel interesse voor had was hij ook goed met de familiebanden op de hoogte en werden dan ook door bezoeken tijdens de jaarlijkse kermis onderhouden.

Hij overleed aan de gevolgen van een inwendig medisch onderzoek.

Hun kinderen:
Hendrikus Lambertus van Helvoort 1935, gehuwd met Anna van Hinsberg 1937
Henrica Elisabeth Maria van Helvoort 1937, gehuwd met Jan G. van Hinsberg 1934
Hendricus Adrianus van Helvoort 1939, gehuwd  met Anna Beks 1940
Elisabeth Anna Maria van Helvoort 1940, gehuwd geweest met Henricus der Kinderen (gescheiden)
Lambertus Antonius van Helvoort 1942, gehuwd met Martina van den Berg 1946
Johannes Antonius van Helvoort 1945-1996, gehuwd met Henrica Riekie Rooyackers 1949