Globetrotter in Brabant

Petrus van Helvoort, geboren Berlicum 21 juli 1856, trouwt aldaar op 16 mei 1881 met Hendrika Langenhuizen, geboren Berlicum 20 september 1855. Uit hun huwelijk zijn te Berlicum negen kinderen geboren. De achternaam Van Helvoort wordt bij de geboorte van drie kinderen gespeld als Van Helvoirt. Bij de overige zes kinderen heet de vader en dus ook het kind Van Helvoort.

Bij één van die zes kinderen is de achternaam Van Helvoort in 1984 (!) officieel gewijzigd in Van Helvoirt, waarover later meer. Na de geboorte van het negende kind verhuizen de echtelieden naar Geffen, alwaar nog één kind wordt geboren. Na een aantal omzwervingen vestigen de echtelieden zich zonder kinderen in 1921 te Veghel.
Hendrika Langenhuizen overlijdt aldaar op 25 mei 1942 en haar weduwnaar Petrus van Helvoort overlijdt aldaar op 25 januari 1950.

De acht woonplaatsen van Petrus van Helvoort en zijn echtgenote:

Tot 1895 woont Petrus van Helvoort in Berlicum.
Op 8 juni 1895 vertrekt hij naar Geffen met zijn hoogzwangere echtgenote en de kinderen.
Op 27 maart 1900 vertrekt hij vandaar naar Heesch.
Op 15 juni 1906 vertrekt hij vanuit Heesch naar Dinther.
Zijn volgende woonplaats wordt Hoogeloon waar hij zich op 20 december 1910 vestigt, komend van Dinther.
Petrus van Helvoort blijft maar verhuizen. Op 21 maart 1913 vertrekt hij uit Hoogeloon en vestigt zich te Gestel en Blaarthem.
Vanuit Gestel en Blaarthem vertrekt hij op 26 april 1918 naar Geldrop.
En eindelijk is de laatste woonplaats bereikt: Petrus en zijn echtgenote vestigen zich op 31 maart 1921 te Veghel. Alle kinderen zijn dan inmiddels de deur uit.

De kinderen van Petrus van Helvoort zijn (behalve het jongste) allen geboren Berlicum):

Johanna van Helvoirt, geboren 25 maart 1882, trouwt als Johanna van Helvoort! te Heesch op 30 mei 1906 met Adrianus van der Heiden. Zij gaan na hun huwelijk in Uden wonen. Johanna heet sinds haar huwelijk steeds Van Helvoort, met uitzondering van de
geboorte van haar te Uden op 28 januari 1920 doodgeboren dochter. Dan heet ze Johanna van Helvoirt.
Christina van Helvoirt, geboren 21 november 1883, trouwt te Veghel op 29 april 1912 met Gijsbertus van Uden. Zij blijft Van Helvoirt heten en overlijdt op 13 juni 1954 te Veghel als Christina van Helvoirt, echtgenote van Gijsbertus van Uden.
Antonius van Helvoort, geboren 29 oktober 1885, trouwt te Gestel en Blaarthem op 31 juli 1916 met Petronella Johanna van Ham. Petronella Johanna van Ham overlijdt op 20 augustus 1948 te Eindhoven. Antonius van Helvoort overlijdt te Eindhoven op 30
september 1959.
Marinus van Helvoort, geboren 20 februari 1888 en te Berlicum overleden op 22 maart 1888.
Antonia van HeIvoort, geboren 5 februari 1889 en te Berlicum overleden op 17 februari 1889.
Adrianus van Helvoort, geboren 8 maart 1890 (tweeling met Maria) zie hierna.
Maria van Helvoort, geboren 8 maart 1890 (tweeling met Adrianus) en te Berlicum overleden op 22 april 1890.
Maria van Helvoort, geboren 18 november 1892 en te Berlicum overleden op 29 december 1892.
Doodgeboren zoon Van Helvoirt, geboren en te Berlicum overleden op 31 januari 1894.
Martina van Helvoort, geboren te Geffen op 9 juni 1895, in haar geboorteakte heet de moeder Hendrika Langenhuize. Martina trouwt als Martina van Helvoirt! te Geldrop op 17 oktober 1918 met Peter Vermeulen. In deze huwelijksakte heet haar moeder Hendrika Langenhuisen. Martina overlijdt op 2 februari 1956 te Geldrop als Martina van Helvoort, echtgenote van Peter Vermeulen. Haar moeder heet dan Langenhuisen.
Dus de achternaam van de moeder is zowel in de geboorteakte als in de huwelijksakte en overlijdensakte verkeerd gespeld.

Bron: Heemkundekring “HVBM” Berlicum