De beeldenstormer van de St. Jan

Op donderdag 22 augustus 1566 drong tegen het einde van de middag een grote menigte de Sint-Jan binnen, psalmen zingend ‘in duytscher tale’. ( * ) Daarna begon de Beeldenstorm, een langdurige en grootscheepse vernieling van altaren, beelden, meubels, boeken en misgewaden. De vernielingen hielden drie dagen lang aan. In oktober volgde een tweede Beeldenstorm.  Ook de kapel van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, die in augustus nog grotendeels gespaard was gebleven, wordt dan grondig vernield. Die donderdagochtend wisten de calvinisten, grotendeels eenvoudige mensen, dagloners en handwerkers, al ongezien de St. Janskathedraal binnen te komen. Zij wisten natuurlijk al wat er zou gaan gebeuren. Nadat er wagens met geloofsgenoten uit Antwerpen waren gearriveerd vielen veel arbeiders de kathedraal binnen. Matthijs Keyen, een van de leiders, voorop en op zijn sein werd er flink huisgehouden. Alles werd omvergehaald, boeken vernield, geldkisten oengebroken en geplunderd. Het bestuur van Den Bosch, de schout en schepenen, die dit wilden stoppen werden door de menigte weggejaagd.

Beeldenstorm in een kerk.

Matthijs Keyen was de vader van de schoonmoeder van Willem Jan Dircks van Helvoirt, Jenneke Keyen.
Hij is dezelfde, als die genoemd wordt in een artikel in het blad “Ad Aquas Frigidam”, dat een verslag geeft over een gebeurtenis in 1566 te Coudewater, wat toen een Brigitinessenklooster was.
Hij sympathiseerde met de “nieuwe leer” want van de broeder Gheertsone wordt vermeld: “Broeder Nicolaes Gheertsone is op 15 october 1568 van der guessen begraven”.
Er zijn in die dagen ook van Helvoorts overgegaan naar de Hervormde Godsdienst want in een protocol van 1568 in het archief van BHIC wordt vermeld:
‘Er werden ongeveer 100 personen ingedaagd wegens ketterij waaronder o.a. Hansken van Helvoort, ook bij een bevestiging van een dominee wordt als diaken genoemd: Willem Gojerse van Helvoort (1705)’.